Målsägandebiträde

Målsägande är den som utsatts för brott och för denne kan domstolen i vissa fall utse ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att ta till vara brottsoffrets intresse i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden.

Ett målsägandebiträde utses av domstolen på begäran av målsäganden eller när det annars finns anledning till detta och betalas av allmänna medel. Ett brottsoffer kan alltid själv önska ett visst målsägandebiträde.

Som målsägandebiträde stödjer vi den brottsdrabbade målsäganden genom polisförhör och rättegång, bevakar och upprättar skadeståndskrav och behandlar vid behov alla övriga frågor som kan uppkomma i anledning av en förundersökning eller rättegång.