Migrationsrätt

Migrationsrätten är ett viktigt område som ofta berör frågor om mänskliga rättigheter.

Asyl

En utländsk medborgare som flytt från sitt hemland på grund av förföljelse kan söka asyl i Sverige. Ansökan lämnas till Migrationsverket som handlägger ärendet. Migrationsverket kan förordna ett offentligt biträde och den som söker asyl kan själv föreslå en jurist. Det offentliga biträdets uppgift är att ta tillvara den sökandes rättigheter, att förklara för sin klient hur handläggningen går till och vara närvarande vid asylutredningen på Migrationsverket. Biträdet skriver ett yttrande till Migrationsverket och om ansökan avslås kan biträdet överklaga till domstol. Det är viktigt att biträdet har kunskap inte bara om den svenska Utlänningslagen utan även om internationella konventioner som reglerar rätten till asyl och mänskliga rättigheter. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av staten.

Arbetstillstånd, uppehållstillstånd, uppehållsrätt och svenskt medborgarskap

Vi kan hjälpa till med att ansöka om arbetstillstånd, uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som bor i Sverige och svenskt medborgarskap. EU-medborgare eller icke-EU-medborgare som bott i ett EU-land och vill flytta till Sverige kan vi också hjälpa. Något offentligt biträde förordnas inte i dessa ärenden. Det betyder att man måste betala själv för våra tjänster. Ofta kan det räcka med en kortare konsultation.