Särskild ställföreträdare för barn

När en förundersökning, det vill säga en brottsutredning, har inletts eller tagits upp pånytt och det är fråga om ett brott som kan leda till fängelse och som har begåtts mot någon som är under 18 år utses i vissa fall en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren träder in istället för barnets vårdnadshavare med uppgift att ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång.