Medling

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje opartisk person bistår konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt.

En betydelsefull tanke bakom medling som konflikthanteringsansats är att konfliktparterna själva är de som är experter på sin konflikt. Medlaren vet i allmänhet inte så mycket om de speciella omständigheterna kring konflikten. Medlaren är alltså inte expert vad gäller konfliktens innehåll, utan är expert på hur man kommunicerar för att lösa problem. Medling skapar en god föruttsättning för ett fortsatt samarbete mellan parterna. Genom medling har parterna möjlighet att lösa tvisten i samförstånd och själva till stor del kan utforma utgången.

I jämförelse med rättsliga processer och avtalsreglerade förhandlingar har medling fördelen att behandla känslor och andra subjektiva komponenter som viktiga variabler för konfliktbehandlingen.

Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om tillvägagångssätt samt uppskattad kostnad.